Vårmöte 2018

Vårmöte 2018, 24-25 maj, Vildmarkshotellet, Kolmården

Värd: Neurokirurgiska kliniken, Linköping

Temat för den 24 maj var Funktionsbevarande kirurgi. Denna dag startades med en dynamisk föreläsning av prof Duffau, Montpellier, Frankrike. Han berättade om sina erfarenheter av låggradiga gliom och hans prioritet att vid kirurgin fokusera på anatomin genom ”brain mapping”. ”Treat the patient, not the tumor”

Vidare under dagen belystes viktiga aspekter när det gäller att optimera funktionsbevarande kirurgi. Ämnena var vakenkirurgi, fMRI, nTMS, traktografi, neurofysiologi, neuropsykologi, var god se programmet för detaljer – vårmötet. 2018 – kolmården.

Johan Richter och Sami Abu Hamdeh Bui Quy presenterade sina avhandlingar, som försvarats under det gångna verksamhetsåret. De tilldelades svensk neurokirurgisk förenings resestipendium för nydisputerade medlemmar.

Dagen avslutades med föreningens årsmöte, var god se separat protokoll. Under årsmötet tilldelades Jiri Bartek föreningens nyinstiftade stipendium till ST-läkare för sido-utbildning

Temat för 25 maj var Nivåstruktureringen. De Tribolet och Jansson presenterade utredningen av svensk neurokirurgi, samt att det förelästes om perspektiv på och information om högspecialiserad vård och de nationella programområdena. Se även vårmötets program – vårmötet. 2018 – kolmården. Föreläsningarna efterföljdes av givande diskussioner bland medlemmarna gällande strategier för det kommande arbetet med nivåstrukturering.

Dagen och vårmötet 2018 avslutades med att vår ordf. Tisell tillsammans med J Bartek informerade runt det kommande mötet 2019 i Stockholm. Mötet i Stockholm 19-22 maj 2019 kommer att vara ett utvidgat skandinaviskt neurokirurgisk möte som detta år inkluderar det svenska vårmötet med fokus på att fira 100 år av svensk neurokirurgi. Dessutom kommer dessa dagar innehålla Olivecrona symposiet samt möte för svensk neuroradiologisk förening och för svenska neurosjuksköterskor.

Vårmöte Uppsala 19-20/5 2016

2016 års vårmöte hölls i Uppsala i historisk omgivning, Gustavianum. Ett mycket lyckat möte med temat: Neurokirurgi och vaskulära sjukdomar – ett område under utveckling. Ett uppskattat inslag var där ST-läkare från de olika klinikerna jämförde handläggning av ICH. Mötet förgylldes också av utländska föreläsare, var god se program.  Program SNF vårmöte. Ebba Troberg, Lund vann pris för bästa poster ”Outcome after surgical intervention of ICH” och Erik Kronvall, Lund erhöll stipendium för sin avhandling ”Pituitary dysfunction and quality of life after subarachnoid hemorrhage”.

 

IMG_5785IMG_5788

IMG_5789IMG_5786

Årsmöte i Lund 29 maj 2015

I samband med det Skandinaviska Neurokirurgiska mötet i Lund hölls Svensk Neurokirurgisk Förenings Årsmöte den 29 maj (justerat protokoll kommer att läggas in under dokument på de interna sidorna). I samband med mötet uppmärksammades Dan Farahmand, Göteborg som disputerat med avhandlingen ”The adjustable shunt valve in the treatment of adult hydrocephalus – Effect on clinical symptoms, intracranial pressure and complications” under året och därmed erhöll föreningens resestipendium.

Dan Farahmand erhåller stipendium.

Dan Farahmand erhåller stipendium.

Dessutom uppmärksammades att tre svenska ST-läkare har utmärkt sig med mycket goda resultat vid EANS teoretiska examen under 2014. Det är Irena Grubor, Lund; Peter Alpkvist, Stockholm samt Sami Bui-Quy Abu Hamdeh, Uppsala, de erhöll diplom och ett års individuellt medlemskap i EANS.

Sami Bui-Quy Abu Hamdeh erhöll diplom för fint resultat på EANS-examen.

Sami Bui-Quy Abu Hamdeh erhöll diplom för fint resultat på EANS-examen.