Vårmöte 2022

Malmö 30-31 maj 2022

Lund var värdklinik för mötet som i år arrangerades i Turning Torso, Malmö. Denna ryggradsliknande byggnad fick inspirera till årets spinala tema.

Fokus låg på att väcka intresset för det spinala området och bevaka utbildning/fortbildning. Inbjuden föreläsare var Prof. Claudius Thomé, Innsbruck, mycket aktiv i EANS och bl.a. avgående chair för Training committé. Han höll ett mycket inspirerade föredrag som blev ett bra underlag för konstruktiv diskussion.

Övriga föreläsningar byggde på det spinala temat, men också med angränsning mot övriga subspecialiteter. Måndagens program avslutades med en mycket intressant föreläsning av Prof Tommy Bergenheim som tillsammans med sin hustru skrivit en bok om prof Lars Leksell. På kvällen den 30 maj bjöds det in till middag i Turning Torso och detta med ”magiska” inslag. Mötet avslutades vid lunch på tisdagen den 31 maj efter att föreningens årsmöte ägt rum.

Prof. Claudius Thomé

SNF styrelse 21/22

Var god se program – Vårmöte 2022

Nästa år kommer mötet att vara i Uppsala, mer information kommer senare.

Vårmöte 2021

Det blev ett lyckat ”hybrid-möte” i Marstrand, där majoriteten av deltagarna deltog per länk. Vi diskuterade bl.a:

  • Utbildning och fortbildning
  • Subspecialisering
  • Neurokirurgi och covid
  • Jämlik vård
  • ”News and Views”
  • Hur hantera komplikationer

Se mötets program – Program

Vårmöte 2019/SNS 2019

SNS 2019 – 100 år av Svensk Neurokirurgi

The 67th Neurosurgical Congress and the 38th Herbert Olivecrona Symposium

  • 19-22 maj 2019, Karolinska Institutet, Stockholm.

Ett möte arrangerat av Skandinavisk Neurokirurgisk Förening, Svensk Neurokirurgisk Förening, Svensk Neuroradiologisk Förening och Svensk Förening för Neurosjuksköterskor.

Första dagen gav oss en historisk återblick då det är 100 år sedan Herbert Olivecrona startade upp svensk Neurokirurgi. Vi fick även en blick mot framtiden där key note lecturer var Karl Schaller, Geneva. Dagen avslutades med en mycket spännande föreläsning av Sveriges hittills enda astronaut Christer Fuglesang. Denna dag erbjöd också pre-symposium om SANC (Swedish African Neurosurgery Collaboration) samt SNF årsmöte.

Dr Karl Schaller

Christer Fuglesang

Dag två hade som temata neuroonkologi samt pediatrisk neurokirurgi där de neurokirurgiska key note speakers var Mitch Berger, San Francisco respektive Marion Walker, Salt Lake City. Stockholms stad bjöd in till välkomstmottagning på stadshuset efter dagens föreläsningar.

Neuromodulering och neurotrauma var huvudämnen för mötets tredje dag. Dirk de Ridder, Dunedin gav ett spännande perspektiv på framtiden och neuromodulering. Andreas Unterberg, Heidelberg, talade om aktuella trender inom diagnos/behandling när det gäller neurotrauma. Kvällen tillbringades i Winterviken, Alfrid Nobels gamla dynamitfabrik, där mötets galamiddag arrangerades. God mat och uppskattad underhållning av toastmaster/madame Per Almqvist och Alexandra Dovin.

Sista dagens förmiddag ägnades åt det spinala området med Michael G Fehlings, Toronto som key note speaker, han pratade om ryggmärgsskador både ur ett kliniskt och pre-kliniskt perspektiv.

Efter lunch var det dags för årets Olivecrona symposium och prisutdelning. 2019 års pristagare är Ali Krisht, Little Rock. Olivecrona föreläsningen hade som titel ”Complexity and Simplicity of Unlocking the Cavernous Sinus”

Dr Ali Krisht

Det hade sänts in abstract till mötet som resulterade i flera fina presentationer muntligt alternativt via poster. Pris för bästa poster delades ut.

Ett lyckat möte med högt deltagande (513 st) under fyra dagar.

För fler detaljer i programmet var god se:

www.sns2019.se

SNS 2019

Bilden nedan visar SNF’s styrelse 18/19 dvs avgående styrelse tillsammans med Christer Fuglesang som första dagen stod för en ”special guest lecture” med titeln ”How I travelled to space and future space exploration.

Bakre raden: Pedram Tabatabaie, David Cederberg, Per Almqvist (adj), Jiri Bartek (adj), Hans Ericson (vet sekr)

Främre raden: Magnus Tisell (ordf), Lars Kihlström-Burenstam-Linder (v. ordf.), Christer Fuglesang, Emma Svensdotter (sekr/kassör)

Ej med på bilden: Oscar Åneman

Vårmöte 2018

Vårmöte 2018, 24-25 maj, Vildmarkshotellet, Kolmården

Värd: Neurokirurgiska kliniken, Linköping

Temat för den 24 maj var Funktionsbevarande kirurgi. Denna dag startades med en dynamisk föreläsning av prof Duffau, Montpellier, Frankrike. Han berättade om sina erfarenheter av låggradiga gliom och hans prioritet att vid kirurgin fokusera på anatomin genom ”brain mapping”. ”Treat the patient, not the tumor”

Vidare under dagen belystes viktiga aspekter när det gäller att optimera funktionsbevarande kirurgi. Ämnena var vakenkirurgi, fMRI, nTMS, traktografi, neurofysiologi, neuropsykologi, var god se programmet för detaljer – vårmötet. 2018 – kolmården.

Johan Richter och Sami Abu Hamdeh Bui Quy presenterade sina avhandlingar, som försvarats under det gångna verksamhetsåret. De tilldelades svensk neurokirurgisk förenings resestipendium för nydisputerade medlemmar.

Dagen avslutades med föreningens årsmöte, var god se separat protokoll. Under årsmötet tilldelades Jiri Bartek föreningens nyinstiftade stipendium till ST-läkare för sido-utbildning

Temat för 25 maj var Nivåstruktureringen. De Tribolet och Jansson presenterade utredningen av svensk neurokirurgi, samt att det förelästes om perspektiv på och information om högspecialiserad vård och de nationella programområdena. Se även vårmötets program – vårmötet. 2018 – kolmården. Föreläsningarna efterföljdes av givande diskussioner bland medlemmarna gällande strategier för det kommande arbetet med nivåstrukturering.

Dagen och vårmötet 2018 avslutades med att vår ordf. Tisell tillsammans med J Bartek informerade runt det kommande mötet 2019 i Stockholm. Mötet i Stockholm 19-22 maj 2019 kommer att vara ett utvidgat skandinaviskt neurokirurgisk möte som detta år inkluderar det svenska vårmötet med fokus på att fira 100 år av svensk neurokirurgi. Dessutom kommer dessa dagar innehålla Olivecrona symposiet samt möte för svensk neuroradiologisk förening och för svenska neurosjuksköterskor.

Vårmöte Uppsala 19-20/5 2016

2016 års vårmöte hölls i Uppsala i historisk omgivning, Gustavianum. Ett mycket lyckat möte med temat: Neurokirurgi och vaskulära sjukdomar – ett område under utveckling. Ett uppskattat inslag var där ST-läkare från de olika klinikerna jämförde handläggning av ICH. Mötet förgylldes också av utländska föreläsare, var god se program.  Program SNF vårmöte. Ebba Troberg, Lund vann pris för bästa poster ”Outcome after surgical intervention of ICH” och Erik Kronvall, Lund erhöll stipendium för sin avhandling ”Pituitary dysfunction and quality of life after subarachnoid hemorrhage”.

 

IMG_5785IMG_5788

IMG_5789IMG_5786

Årsmöte i Lund 29 maj 2015

I samband med det Skandinaviska Neurokirurgiska mötet i Lund hölls Svensk Neurokirurgisk Förenings Årsmöte den 29 maj (justerat protokoll kommer att läggas in under dokument på de interna sidorna). I samband med mötet uppmärksammades Dan Farahmand, Göteborg som disputerat med avhandlingen ”The adjustable shunt valve in the treatment of adult hydrocephalus – Effect on clinical symptoms, intracranial pressure and complications” under året och därmed erhöll föreningens resestipendium.

Dan Farahmand erhåller stipendium.

Dan Farahmand erhåller stipendium.

Dessutom uppmärksammades att tre svenska ST-läkare har utmärkt sig med mycket goda resultat vid EANS teoretiska examen under 2014. Det är Irena Grubor, Lund; Peter Alpkvist, Stockholm samt Sami Bui-Quy Abu Hamdeh, Uppsala, de erhöll diplom och ett års individuellt medlemskap i EANS.

Sami Bui-Quy Abu Hamdeh erhöll diplom för fint resultat på EANS-examen.

Sami Bui-Quy Abu Hamdeh erhöll diplom för fint resultat på EANS-examen.