Välkommen!

Svensk Neurokirurgisk Förening är en sammanslutning av svenska neurokirurger och har ca 125 medlemmar. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för neurokirurgi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för neurokirurgi.

På denna hemsida finns en kort information om svensk neurokirurgisk historia och svensk neurokirurgi idag. Den publika sidan innehåller även föreningens stadgar, styrelsesammansättning, adresser till universitetsklinikerna, samt möteskalender och länkar. För att kunna ta del av interna dokument måste du vara medlem i föreningen. Den som önskar medlemskap i SNF ombeds kontakta föreningens sekreterare Emma Svensdotter, Neurokirurgiska kliniken, KS.

Hemsidan innehåller ingen patientinformation och ger inga rekommendationer avseende enskilda neurokirurger.

Kursämnen ST

Kursämnen för ST finns nu publicerade på Socialstyrelsens hemsida.

Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Inget hittat

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.