Välkommen!

Svensk Neurokirurgisk Förening är en sammanslutning av svenska neurokirurger och har ca 130 medlemmar. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för neurokirurgi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för neurokirurgi.

På denna hemsida finns en kort information om svensk neurokirurgisk historia och svensk neurokirurgi idag. Den publika sidan innehåller även föreningens stadgar, styrelsesammansättning, adresser till universitetsklinikerna, samt möteskalender och länkar. För att kunna ta del av interna dokument måste du vara medlem i föreningen. Den som önskar medlemskap i SNF ombeds ansöka via läkarförbundets hemsida (medlemmar slf), övriga mailar på info@swedishneurosurgicalsociety.se

Hemsidan innehåller ingen patientinformation och ger inga rekommendationer avseende enskilda neurokirurger.

Svensk Neurokirurgisk Förenings vårmöte 2023

Tid: 7–9 Maj 2023

Plats: Friiberghs Herrgård, Örsundsbro

Tema: Nya tekniker och metoder, och hur vi implementerar, optimerar och utvärderar nya arbetssätt inom svensk neurokirurgi.

Inbjuden gästföreläsare: Professor Walter Stummer, Münster¸Tyskland.

snfvarmote2023.webnode.se

Anmäl senast: 2023-03-06

Svensk Neurokirurgisk Förenings vårmöte 2023

Tid: 7–9 Maj 2023

Plats: Friiberghs Herrgård, Örsundsbro

Tema: Nya tekniker och metoder, och hur vi implementerar, optimerar och utvärderar nya arbetssätt inom svensk neurokirurgi.

Inbjuden gästföreläsare: Professor Walter Stummer, Münster¸Tyskland.

snfvarmote2023.webnode.se

Anmäl senast: 2023-03-06

Olivecrona symposium

Årets Olivecrona symposium är planerat till 2 december 2022, Stockholm.

Tema för mötet är epilepsikirurgi och pristagare är Prof. Daniel J Curry, Houston, USA.

Var god se www.olivecrona.eu

NIVA klubben – NYTT DATUM

Planeras till Umeå 29-30 September (således inget möte nu i april), 2022. Reservera datum, lunch-lunch möte.