Välkommen!

Svensk Neurokirurgisk Förening är en sammanslutning av svenska neurokirurger och har ca 125 medlemmar. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för neurokirurgi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för neurokirurgi.

På denna hemsida finns en kort information om svensk neurokirurgisk historia och svensk neurokirurgi idag. Den publika sidan innehåller även föreningens stadgar, styrelsesammansättning, adresser till universitetsklinikerna, samt möteskalender och länkar. För att kunna ta del av interna dokument måste du vara medlem i föreningen. Den som önskar medlemskap i SNF ombeds kontakta föreningens sekreterare Emma Svensdotter (info@swedishneurosurgicalsociety.se).

Hemsidan innehåller ingen patientinformation och ger inga rekommendationer avseende enskilda neurokirurger.

Stipendium för ST-läkare

Svensk Neurokirurgisk Förening har beslutat att inrätta ett stipendium för Sveriges ST-läkare. Detta för att man som ST-läkare ska kunna ta del av neurokirurgisk verksamhet som inte finns vid hemma-kliniken. Målet är att ST-läkaren ska få möjlighet att resa till annan klinik inom Norden i minst en månad. Stipendiet avses gälla resa+bostad (upp till 25000 kr). Sökande ska vara medlem i föreningen. Godkännande måste finnas från chef vid hemma-klinik och mottagande klinik. Datum för sista ansökan kommer vara 31 jan 2018 och beslut kommer meddelas i samband med föreningens vårmöte 2018, därefter bör vistelsen ske inom ett år.

Var god se bifogad fil för information runt ansökningsförfarandet – Stipendium för ST-läkare

Vårmöte 2018

Värd för vårmötet 2018 är Linköping. Mötet kommer att vara den 24-25 maj på Vildmarkshotellet i Kolmården. För information var god se – 1st Announcement    Välkomna!