Välkommen!

Svensk Neurokirurgisk Förening är en sammanslutning av svenska neurokirurger och har ca 130 medlemmar. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för neurokirurgi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för neurokirurgi.

På denna hemsida finns en kort information om svensk neurokirurgisk historia och svensk neurokirurgi idag. Den publika sidan innehåller även föreningens stadgar, styrelsesammansättning, adresser till universitetsklinikerna, samt möteskalender och länkar. För att kunna ta del av interna dokument måste du vara medlem i föreningen. Den som önskar medlemskap i SNF ombeds ansöka via läkarförbundets hemsida (medlemmar slf), övriga mailar på info@swedishneurosurgicalsociety.se

Hemsidan innehåller ingen patientinformation och ger inga rekommendationer avseende enskilda neurokirurger.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Vårmöte 2021 och 2022

Det blev ett lyckat ”hybrid-möte” i Marstrand, där majoriteten av deltagarna deltog per länk. Vi diskuterade bl.a:

  • Utbildning och fortbildning
  • Subspecialisering
  • Neurokirurgi och covid
  • Jämlik vård
  • ”News and Views”
  • Hur hantera komplikationer

Se mötets program – Program

Varmt välkomna till Vårmöte i Lund maj 2022! Mer information kommer här på hemsidan och via mail till SNF’s medlemmar.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.