Vårmöte 2022

Malmö 30-31 maj 2022

Lund var värdklinik för mötet som i år arrangerades i Turning Torso, Malmö. Denna ryggradsliknande byggnad fick inspirera till årets spinala tema.

Fokus låg på att väcka intresset för det spinala området och bevaka utbildning/fortbildning. Inbjuden föreläsare var Prof. Claudius Thomé, Innsbruck, mycket aktiv i EANS och bl.a. avgående chair för Training committé. Han höll ett mycket inspirerade föredrag som blev ett bra underlag för konstruktiv diskussion.

Övriga föreläsningar byggde på det spinala temat, men också med angränsning mot övriga subspecialiteter. Måndagens program avslutades med en mycket intressant föreläsning av Prof Tommy Bergenheim som tillsammans med sin hustru skrivit en bok om prof Lars Leksell. På kvällen den 30 maj bjöds det in till middag i Turning Torso och detta med ”magiska” inslag. Mötet avslutades vid lunch på tisdagen den 31 maj efter att föreningens årsmöte ägt rum.

Prof. Claudius Thomé

SNF styrelse 21/22

Var god se program – Vårmöte 2022

Nästa år kommer mötet att vara i Uppsala, mer information kommer senare.