Svensk Neurokirurgisk Förenings vårmöte 2023

Tid: 7–9 Maj 2023

Plats: Friiberghs Herrgård, Örsundsbro

Tema: Nya tekniker och metoder, och hur vi implementerar, optimerar och utvärderar nya arbetssätt inom svensk neurokirurgi.

Inbjuden gästföreläsare: Professor Walter Stummer, Münster¸Tyskland.

snfvarmote2023.webnode.se

Anmäl senast: 2023-03-06