Styrelse

Styrelse vald 20220531

Margret Jensdottir, Stockholm (ordförande)

Oscar Åneman, Linköping (vice ordförande)

David Cederberg, Lund (sekreterare/kassör)

Hans Ericson, Uppsala (vetenskaplig sekreterare)

Magnus Tisell, Göteborg (ledamot)

Pedram Tabatabaie, Umeå (ledamot)

Ulrika Sandvik, Stockholm (ledamot)

Adjungerade till styrelsen – sammankallande för ST-studierektorerna Jimmy Sundblom, Uppsala samt aktuell ordförande för SYNK (Sveriges Yngre Neurokirurger) Johan Jakobsson, Uppsala.