Styrelse

Styrelse vald 20210503

Emma Svensdotter, Lund  (ordförande)

Magnus Tisell, Göteborg (vice ordförande)

Hans Ericson, Uppsala (vetenskaplig sekreterare)

Margret Jensdottir, Stockholm (sekreterare/kassör)

Oscar Åneman, Linköping (ledamot)

Pedram Tabatabaie, Umeå (ledamot)

David Cederberg, Lund (ledamot)

Adjungerade till styrelsen – sammankallande för ST-studierektorerna Per Almqvist, Stockholm samt aktuell ordförande för SYNK (Sveriges Yngre Neurokirurger) Johan Jakobsson, Uppsala.

Vid frågor som bedöms vara relevanta för den neurokirurgiska verksamheten i Örebro så adjungeras Pekka Mellergård till styrelsen.