Styrelse

Styrelse vald 20170512

Magnus Tisell, Göteborg  (ordförande)

Lars Kihlström, Stockholm (vice ordförande)

Hans Ericson, Uppsala (vetenskaplig sekreterare)

Emma Svensdotter, Lund (sekreterare/kassör)

Peter Milos, Linköping (ledamot)

Pedram Tabatabaie, Umeå (ledamot)

David Cederberg, Lund (ledamot)

Adjungerade till styrelsen – sammankallande för ST-studierektorerna Per Almqvist, Stockholm samt aktuell ordförande för SYNK (Sveriges Yngre Neurokirurger) Henrietta Redebrandt Nittby.