Styrelse

Styrelse vald 20240507

Margret Jensdottir, Stockholm (ordförande)

Oscar Åneman, Linköping (vice ordförande)

David Cederberg, Lund (sekreterare/kassör)

Andreas Fahlström , Uppsala (vetenskaplig sekreterare)

Ulrika Sandvik, Stockholm (ledamot)

Pedram Tabatabaie, Umeå (ledamot)

Daniel Nilsson, Göteborg (ledamot)

 

Adjungerade till styrelsen:

Sammankallande för ST-studierektorerna: Jimmy Sundblom, Uppsala

ST läkare – aktuell ordförande för SYNK (Sveriges Yngre Neurokirurger): Bjartur Sæmundsson, Stockholm.