Vårmöte 2018

Vårmöte 2018, 24-25 maj, Vildmarkshotellet, Kolmården

Värd: Neurokirurgiska kliniken, Linköping

Temat för den 24 maj var Funktionsbevarande kirurgi. Denna dag startades med en dynamisk föreläsning av prof Duffau, Montpellier, Frankrike. Han berättade om sina erfarenheter av låggradiga gliom och hans prioritet att vid kirurgin fokusera på anatomin genom ”brain mapping”. ”Treat the patient, not the tumor”

Vidare under dagen belystes viktiga aspekter när det gäller att optimera funktionsbevarande kirurgi. Ämnena var vakenkirurgi, fMRI, nTMS, traktografi, neurofysiologi, neuropsykologi, var god se programmet för detaljer – vårmötet. 2018 – kolmården.

Johan Richter och Sami Abu Hamdeh Bui Quy presenterade sina avhandlingar, som försvarats under det gångna verksamhetsåret. De tilldelades svensk neurokirurgisk förenings resestipendium för nydisputerade medlemmar.

Dagen avslutades med föreningens årsmöte, var god se separat protokoll. Under årsmötet tilldelades Jiri Bartek föreningens nyinstiftade stipendium till ST-läkare för sido-utbildning

Temat för 25 maj var Nivåstruktureringen. De Tribolet och Jansson presenterade utredningen av svensk neurokirurgi, samt att det förelästes om perspektiv på och information om högspecialiserad vård och de nationella programområdena. Se även vårmötets program – vårmötet. 2018 – kolmården. Föreläsningarna efterföljdes av givande diskussioner bland medlemmarna gällande strategier för det kommande arbetet med nivåstrukturering.

Dagen och vårmötet 2018 avslutades med att vår ordf. Tisell tillsammans med J Bartek informerade runt det kommande mötet 2019 i Stockholm. Mötet i Stockholm 19-22 maj 2019 kommer att vara ett utvidgat skandinaviskt neurokirurgisk möte som detta år inkluderar det svenska vårmötet med fokus på att fira 100 år av svensk neurokirurgi. Dessutom kommer dessa dagar innehålla Olivecrona symposiet samt möte för svensk neuroradiologisk förening och för svenska neurosjuksköterskor.