Historia och nutid

Här kan ni läsa om svensk neurokirurgisk historia och om hur den är idag.