Länkar

Svenska organisationer

SNF Svenska Neurologföreningen

Svensk Ryggkirurgisk Förening och svenska Ryggregistret

SFAI Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Svenska Läkaresällskapet

Sveriges Läkarförbund

 

Internationella organisationer

EANS-European Association of Neurosurgeons

UEMS Union Européenne des medécins spécialistes

AANS American Association of Neurological Surgeons

WFNS World Federeration of Neurosurgeons

dnks.dk/Dansk neurokirurgisk selskab

Deutche Gesellschaft fur Neurochirurgie

 

Myndigheter

Socialstyrelsen

Donationsrådet

 

Tidskrifter

Neurosurgery

Spine

 

Övrigt

www.Neurosurgic.com  Mycket ambitiöst upplagd  internationell neurokirurgisk hemsida med community, debatter, artiklar, länkar mm. Bakom sidan står två svenska kollegor!

Whole Brain Atlas