Vårmöte 2021

Det blev ett lyckat ”hybrid-möte” i Marstrand, där majoriteten av deltagarna deltog per länk. Vi diskuterade bl.a:

  • Utbildning och fortbildning
  • Subspecialisering
  • Neurokirurgi och covid
  • Jämlik vård
  • ”News and Views”
  • Hur hantera komplikationer

Se mötets program – Program