Historia

Den svenske kirurgins fader Olof af Acrel som hade fältskärsutbildning och varit verksam i krig banade vägen för att serafimerlasarettet öppnades 1752 där han blev den förste överkirurgen. Där gjordes enstaka ingrepp i skallen före 1900-talet och i början av 1900-talet började ingrepp i skallen göras i större utsträckning. Det var vid den tiden allmänkirurger som utförde ingreppen. Herbert Olivecrona som var mer intresserad än andra blev den svenske pionjären inom neurokirurgin. Den första neurokirurgiska kliniken i Sverige med Olivecrona som chef inrättades på Serafimerlasarettet 1935. Herbert Olivecrona som i stor utsträckning var självlärd neurokirurg samlade många lärjungar både från Sverige och utlandet, vilka sedan blev ansvariga för nya neurokirurgiska kliniker i olika delar av landet och utlandet. 1947 startades den neurokirurgiska kliniken på Södersjukhuset (efter en kortare tid på S:t Eriks sjukhus) med Olof Sjökvist som chef. Neurokirurgiska kliniken i Lund startades av Lars Leksell och Nils Lundberg 1946. Lars Leksell blev sedan chef i Stockholm när kliniken på Serafimerlasarettet flyttade till Karolinska sjukhuset 1964. I Göteborg startades Neurokirurgiska kliniken av Gösta Norlén 1953. 1963 startades neurokirurgiska kliniken i Uppsala med Einar Bohm som chef och Rune Hugosson som medarbetare. I Linköping startade den neurokirurgiska kliniken 1964 med Stig Jepsson som chef. Den neurokirurgiska kliniken i Umeå öppnades 1969 av Carl-Axel Thulin och Davout Tovi.

Svensk neurokirurgi har betytt mycket för neurokirurgins utveckling även i ett internationellt perspektiv. Leksell utvecklade den stereotaktiska tekniken i första hand med syfte att med hög anatomisk precision kunna göra lesioner och behandla rörelserubbningar och smärta. Tillsammans med fysikern Börje Larsson i Uppsala utvecklade han den första strålkniven. Nils Lundberg etablerade metoden att mäta intrakraniellt tryck i hjärnan med en kateter inlagd i hjärnkammarsystemet. Många andra exempel skulle också kunna omnämnas.

Källa
Lars Wallstedt och Bengt Linderoth: Svensk neurokirurgi – en historisk återblick. Svensk kirurgisk förening 100 år 1905-2005, Svensk Kirurgisk Förening 2005, Göran Eklund (red), Boel Engarås, Ulf Gunnarsson, Rune Sjödahl, Göran Wallin, sid 137-144.

Svensk Neurokirurgi 100 år

Med anledning av den svenska neurokirurgins 100 års jubileum skrev Per Almqvist och Jiri Bartek Jr., på uppdrag av Svensk Neurokirurgisk Förening, en artikel i Läkartidningen om Herbert Olivecrona – den svenska neurokirurgins fader

I Läkartidningen finns även en artikel om Victor Horsley och den moderna neurokirurgins födelse, skriven av Thomas Skoglund.

Fängslande läsning om Lars Leksell

Professor emeritus i Neurokirurgi, Tommy Bergenheim, och idéhistoriker, Åsa Bergenheim, har skrivit en gripande biografi om den banbrytande neurokirurgen Lars Leksell. Klicka på bilden för att läsa Per Almqvists bokrecension i Läkartidningen.