Årsmöte i Lund 29 maj 2015

I samband med det Skandinaviska Neurokirurgiska mötet i Lund hölls Svensk Neurokirurgisk Förenings Årsmöte den 29 maj (justerat protokoll kommer att läggas in under dokument på de interna sidorna). I samband med mötet uppmärksammades Dan Farahmand, Göteborg som disputerat med avhandlingen ”The adjustable shunt valve in the treatment of adult hydrocephalus – Effect on clinical symptoms, intracranial pressure and complications” under året och därmed erhöll föreningens resestipendium.

Dan Farahmand erhåller stipendium.

Dan Farahmand erhåller stipendium.

Dessutom uppmärksammades att tre svenska ST-läkare har utmärkt sig med mycket goda resultat vid EANS teoretiska examen under 2014. Det är Irena Grubor, Lund; Peter Alpkvist, Stockholm samt Sami Bui-Quy Abu Hamdeh, Uppsala, de erhöll diplom och ett års individuellt medlemskap i EANS.

Sami Bui-Quy Abu Hamdeh erhöll diplom för fint resultat på EANS-examen.

Sami Bui-Quy Abu Hamdeh erhöll diplom för fint resultat på EANS-examen.