Vårmöte Stockholm 23/5-24/5 2013

Den 23-24 maj ägde föreningens vårmöte rum i Stockholm på Hotell Skeppsholmen. Uppslutningen var god där samtliga verksamhetschefer medverkade och mer än hälften av föreningens medlemmar närvarade. Två förmöten genomfördes där dels styrelsen sammanträffade med landets verksamhetschefer samt ett studierektormöte där Per Almqvist var sammankallande. Vårmötets huvudtema var det nationella vårdprogrammet om högmaligna gliom (se fliken Vårdprogram). Programmet innehöll flera intressanta föreläsningar från både föreningens medlemmar och industrin. Första dagen avslutades med en spännande föreläsning av den högaktuella journalisten Marciej Zaremba som står bakom en kritisk artikelserie i DN om svensk sjukvård. Därefter fanns det möjlighet till besök på Moderna muséet, före middagen som bjöd på mat/dryck  i kombination med underhållande klassisk musik. Mötesdag två startade med information om Nya Karolinska och därefter intressanta föreläsningar av årets stipendiater (se bild). Mötet avslutades med föreningens årsmöte samt diskussion runt uppbyggnad av ett ev. neurokirurgiskt team i Örebro.

 

För program var god se Inbjudan SNF vårmöte 2013

 

Nedan bild på årets (och förra årets) stipendiater.

 

bild-19