Kliniker

Neurokirurgiska kliniken
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
(Hemsida)

Neurokirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
(Hemsida)

Neurokirurgiska kliniken
Skånes universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
(Hemsida)

Neurokirurgiska kliniken
Karolinska universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
(Hemsida)

Neurokirurgiska kliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
(Hemsida)

Neurokirurgiska kliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
(Hemsida)

Neurokirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Örebro
701 85 Örebro