Utbildning

Utbildningen av neurokirurger sker vid Specalisttjänstgöring, ST-utbildning, på någon av de neurokirurgiska klinikerna på följande Universitetssjukhus i Sverige: Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Kortare tids utbildning erbjuds också för t ex kirurger, anestesiologer och neurologer. Den som är intresserad kan skriva till vederbörande verksamhetschef på någon av de neurokirurgiska klinikerna.

Specialistutbildningen på samtliga Neurokirurgiska kliniker har granskats enligt Socialstyrelsens, ST-SPUR inspektion. SPUR rapporterna är tillgängliga på LIPUS hemsida.