Tidigare möten

Vårmöten
Vårmöte 2007
Vårmöte 2009 Häckeberga (Lund)
Vårmöte 2010, Sigtuna (Uppsala)
Vårmöte 2011, Vadstena (Linköping)
Vårmöte 2012, Sävargården (Umeå)

SNS möten
SNS 2008 Stockholm