Olivecrona symposium

Årets Olivecrona symposium är planerat till 2 december 2022, Stockholm.

Tema för mötet är epilepsikirurgi och pristagare är Prof. Daniel J Curry, Houston, USA.

Var god se www.olivecrona.eu