Stipendium för ST-läkare

Svensk Neurokirurgisk Förening har beslutat att inrätta ett stipendium för Sveriges ST-läkare. Detta för att man som ST-läkare ska kunna ta del av neurokirurgisk verksamhet som inte finns vid hemma-kliniken. Målet är att ST-läkaren ska få möjlighet att resa till annan klinik inom Norden i minst en månad. Stipendiet avses gälla resa+bostad (upp till 25000 kr). Sökande ska vara medlem i föreningen. Godkännande måste finnas från chef vid hemma-klinik och mottagande klinik. Datum för sista ansökan kommer vara 31 jan 2018 och beslut kommer meddelas i samband med föreningens vårmöte 2018, därefter bör vistelsen ske inom ett år.

Var god se bifogad fil för information runt ansökningsförfarandet – Stipendium för ST-läkare